Contact Info

New Business Technologies Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 12A
05-092 Łomianki
Polska

Email: [email protected]

New Business Technologies Sp. z o.o.

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRS: 0000259238,
REGON: 140596056,
NIP: 1181852367

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 50 000,00 zł

Contact Form