PROJEKTY

Projekt

New Business Technologies wraz z Fundacją Edukacji i Przedsiębiorczości realizują projekt „eIntegracja”, którego celem jest nauczenie cudzoziemców obsługi komputera a także wykorzystywanie Internetu do codziennego życia w Polsce. Projekt przeciwdziała zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród cudzoziemców w Polsce poprzez edukacje oraz poprawę dostępu do infrastruktury komputerowej. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.